Technologie

PLC

Automatické řízení

PLC je programovatelný logický automat. V praxi funguje tak, že automatizovaně řídí vodárenské nebo kanalizační zařízení, a to v souladu s tím, jak byl naprogramován. Lze ho ovládat buď přímo nebo vzdáleně prostřednictvím REDISP. PLC vyvíjíme, dodáváme, zapojujeme i programujeme. Pomocí REDISP je možné PLC odkudkoliv a kdykoliv přeprogramovat.

Automatizace

PLC pracuje automaticky a řídí vodárenské nebo kanalizační zařízení pomocí naprogramování.

SMS varování

Programovatelný automat zasílá SMS varování v případě hrozícího nebezpečí, závady nebo poruchy.

Ovládání

PLC je možné ovládat nejen vzdáleně, ale i přímo na zařízení samotném.

Bateriový provoz

Naše PLC v sobě mají záložní zdroj energie, pomocí kterého fungují bez problému i při výpadku energie. Náhradní zdroj dokážeme přidat i k ostatním PLC zařízením, která vlastní baterii nemají.

REDISP

Vzdálený dispečink

REDISP je webová aplikace dispečinkového centra, která se napojuje na programovatelný automat (PLC). Lze pomocí něj řídit a programovat automatické procesy vzdáleně, a to kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu.

Cloud

REDISP funguje na bázi cloudové služby, proto je možné s ním pracovat z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu skrze zabezpečený přístup.

SAAS

REDISP funguje jako SaaS (software jako služba). Klient tento software nemusí instalovat ani provozovat na vlastním zařízení, stačí mít zařízení připojené k internetu. Tím odpadají náklady na pořízení nového hardware.

AI

Součástí systému je umělá inteligence, pomocí které lze výrazně zvýšit efektivitu a optimalizaci procesů, např. Plánovat odstávku na nejvhodnější dobu.

Bezpečnost

REDISP je proprietární software, nebo též software s uzavřeným kódem, který vyvinul náš softwarový tým.
To přináší vysoký stupeň bezpečnosti při zachování možnosti přistoupit do aplikace z různých zařízení na základě zabezpečeného přístupu a pracovat v rámci přidělené role.

Umělá inteligence a statistika

Efektivita a optimalizace

Využít lze i napojenou umělou inteligenci, která pracuje s dostupnými informacemi a dokáže vyhodnocovat statistické výstupy. Pomocí toho pomáhá řídit procesy efektivně a zajišťuje vysokou míru optimalizace.

Statistika

Nasbíraná statistická data jsou důležitým vstupem pro práci umělé inteligence. Dokáže je vyhodnocovat a zpracovávat výstupy potřebné ke zvýšení efektivity celého systému.

Uměla inteligence

Na základě vyhodnocení statistických dat dokáže umělá inteligence vytvářet předpovědi a optimalizovat. Stanoví například nejvhodnější dobu pro provedení plánované odstávky.