Jak to funguje

Umělá inteligence - Service & Consulting IT s.r.o.

Umělá inteligence

Na naše systémy řízení je napojena umělá inteligence. Dokáže vyhodnocovat statistická data, předpovídat spotřebu vody a varovat v případě závad nebo poruch. Umožňuje tak efektivní řízení procesů a jejich optimalizaci, a to i pro případ více propojených zařízení.

REDISP

Další součástí celého systému je REDISP, graficky zpracovaný dispečink, který umožňuje vzdálené řízení. Funguje jako cloudová služba (SaaS), proto je možné řídit procesy a ovládat zařízení odkudkoliv a kdykoliv, a to nejen přes počítače, notebooky, ale i pomocí mobilního telefonu. REDISP prochází neustálým vývojem, přidáváme nové funkce, součástí licence jsou i aktualizace a konzultace.

REDISP - Service & Consulting IT s.r.o.
PLC - Service & Consulting IT s.r.o.

Řídicí systém

Základní složkou automatizovaného systému řízení je jednotka PLC, programovatelný logický automat, který zajišťuje vlastní řízení procesů v souladu s tím, jak je naprogramovaný. Program je připraven vždy na míru konkrétních požadavků na řízení. PLC je napojený na samotné vodárenské nebo kanalizační zařízení a s aplikací REDISP (vzdálený dispečink), pomocí které lze PLC řídit, aktualizovat, instalovat uživatelské aplikace. Tímto není omezena možnost přímého ovládaní.

Zařízení

Posledním článkem propojeného systému je vlastní vodárenské nebo kanalizační zařízení, které je pomocí PLC ovládáno a řízeno automaticky a efektivně. Automatizovaný systém řízení lze doplnit i do již existujících a fungujících zařízení, které je třeba modernizovat a automatizovat.

Zařízení - Service & Consulting IT s.r.o. Zařízení - Service & Consulting IT s.r.o.